FörmånsKonto

FörmånsKonto är ett konto för regelbundet sparande som belönar dig som samlar dina penningärenden. Räntan på FörmånsKonto fastställs utifrån din Kundgrupp. Som Nyckelkund hos oss får du den bästa räntan.

Förmånskonto Egenskaper Priser Villkor Förmånskonto

Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar med dina     bankkoder i nätbanken och telebanken och påvårå kontor
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 
Egenskaper

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är rörlig. 

Depositionsräntan är bunden till räntan Nordea Prime. Räntan justeras enligt Nordea Prime-räntans ändringar. 

Ränteprocenten på Kontot bestäms enligt din aktuella Kundgrupp. Om Kundgruppen ändras, ändras även ränteprocenten enligt den nya gruppen. Vid beräkningen av räntan beaktas Kundgruppen den sista bankdagen i varje kalendermånad. Ränteändringen träder i kraft den första bankdagen i den månad som motsvarar ändringen i Kundgruppen.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Betalning av inlåningsräntan för 2017

Avvikande från förhandsmeddelandet betalas inlåningsräntan på Förmånskonton för 2017 den 5 januari 2018 med valuteringsdagen 1.1.2018. 

Beskattning 

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Räntan på FörmånsKonto för Nyckelkund 
SpecifieringRänta
Ränta*
0,05 %
Minimiränta på kontot **0,05 %

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan: Nyckelkund Nordea Prime - 1,25 %

FörmånsKontots kontoutdrag 

Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats före 1.9.2009. 

0,00 €
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats efter 1.9.2009
1,20 €

Räntan på FörmånsKonto för Stamkund 
SpecifieringRänta
Ränta*
0,05 %
Minimiränta på kontot0,05 %
* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan: Stamkund Nordea Prime - 2,25 %

FörmånsKontots kontoutdrag 
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats före 1.9.20090,00 €
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats efter 1.9.20091,20 €

Räntan på FörmånsKonto för Check-in-kund 
SpecifieringRänta
Ränta* 
0,05 %
Minimiränta på kontot0,05 %

* Räntan är bunden till Nordea Prime-räntan:Check- in- kund Nordea Prime - 2,25 %

FörmånsKontots kontoutdrag 
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats före 1.9.20090,00 €
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats efter 1.9.20091,20 €

Räntan på FörmånsKonto 
SpecifieringRänta
Ränta *
0,05 %
Minimiränta på kontot0,05 %

 * Räntan är bunden till Nordea Prime- räntan: Normalpris Prime- 3,25 %
 

FörmånsKontots kontoutdrag 
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats före 1.9.20090,00 €
Ett kontoutdrag i månaden per post för konton som öppnats efter 1.9.20091,20 €
Villkor

Råd för sparande

Sail boat stem  

Så här kan du börja spara

Det viktiga är att börja i tid eftersom placeringar samlar ränta på ränta.

Man standing by blue barn door  

Spar- och placeringsplan

Hos oss kan du göra upp en plan och ta nästa steg som sparare eller placerare.