BSP-konto

1 % Skattefri ränta

Då du sparar på ett BSP-konto får du bostadslån förmånligare. Du sparar minst 10 procent av bostadens pris och vi lånar dig resten. Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–39 år. Insättningarna av en 15–17-årig ska vara medel som förvärvats genom eget arbete.

BSP-konto Egenskaper Priser Villkor BSP-konto

Dina fördelar

  • Nordea betalar en årlig skattefri depositionsränta på 1 % på BSP-konton samt en tilläggsränta på 4 % för kontots öppningsår och de fem följande åren från 1.9.2009.
  • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån.
  • Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om räntan överstiger 3,8 procent.
  • Du kan ta upp ett förmånligt BSP-lån i Nordea även om du har ditt BSP-konto i en annan bank
Egenskaper

Fastställande av räntan

På BSP-kontot betalas ränta i enlighet med förordningen om bostadssparpremier.             

Räntan betalas från insättningsdagen till uttagsdagen exklusive den senare dagen.

Fastställande av tilläggsräntan

På medlen på BSP-kontot betalas en tilläggsränta enligt bostadssparavtalet.
Tilläggsräntan betalas från året då sparandet började och högst för de fem följande kalenderåren.
Tilläggsränta krediteras för varje insättning fram till det första uttaget. Räntan kapitaliseras inte årligen. Tilläggsräntan betalas då kontoinnehavaren har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har uppgjorts eller byggnadsinspektionen har utfört slutsynen av den bostad som kontoinnehavaren byggt eller låtit bygga.

Beskattning

Räntan på BSP-konton är skattefri.

Priser

Ränta på bostadssparpremiekonto när kontot har öppnats efter 1.1.1993
Ändringsdag
Ränta
Tilläggsränta
1.9.20091,00%4,00%
Ränta på bostadssparpremiekonto när kontot har öppnats före 1.1.1993
Ändringsdag
RäntaTilläggsränta
1.7.20090,00%1,25%
Villkor

Råd för sparande

Sail boat stem  

Så här kan du börja spara

Det viktiga är att börja i tid eftersom placeringar samlar ränta på ränta.

Man standing by blue barn door  

Spar- och placeringsplan

Hos oss kan du göra upp en plan och ta nästa steg som sparare eller placerare.