Spara regelbundet

Genom att spara regelbundet kan du med tiden få ihop en bra grundplåt även med små belopp.  När du till exempel sparar samtidigt som du amorterar bostadslån har du en reservkassa när du har betalat lånet.

Regelbundet sparande

  1. ger tryggare ekonomi
  2. kräver varken stora inkomster eller startkapital
  3. passar för dig som vill få ihop en reservkassa.

Oftast är det bäst att lägga undan en viss summa alltid på lönedagen, eftersom då du inte ser de pengar som sparas saknar du dem inte heller.

Regelbundenhet dämpar fluktuationer

Eftersom det är omöjligt att prognostisera marknadsrörelserna är det också svårt att tajma dina placeringar perfekt.

När du sparar i flera rater och inte allting på en gång kan du minska risken med tajmningen.

När du placerar regelbundet kan du på lång sikt jämna ut inverkan av marknadsfluktuationer. Då behöver du heller inte bli orolig för marknadsrörelserna. 

Märkbar nytta med tidsmässig diversifiering i fonder

Nyttan med tidsmässig diversifiering blir störst då du placerar i objekt vars värde fluktuerar kraftigt. Sådana objekt är till exempel aktier.

När du regelbundet köper andelar i aktie- eller blandfonder sker en del av köpen ofrånkomligen när kurserna är höga. De regelbundna köpen säkerställer dock att en del av köpen också sker när kurserna är låga.

  • På lång sikt köper du alltid till marknadspris och vinner på prisutvecklingen på marknaden.
  • Det lönar sig att fortsätta spara regelbundet när marknaden sjunker.
  • Nedgången är en möjlighet eftersom du med samma månatliga summa får mer fondandelar.

Fondsparavtalet är behändigt

Den tidsmässiga diversifieringen i fonder sker lätt med hjälp av ett fondsparavtal.

Då överförs ett fast belopp till fonden på en på viss dag varje månad eller till exempel varje kvartal.