Sigillförvar och slutet förvar

Nya förvar öppnas inte längre. Tidigare öppnade förvar förvaras fortfarande i vissa kontors valv.

Sigillförvar Slutet förvar Priser Alternativ tjänst Sigillförvar Slutet förvar Priser
Priset på bankfack för Premium Banking-kunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm7,00 €
101–250 mm8,00 €
251–450 mm9,00 €
över 451 mm10,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro

Priset på bankfack för Nyckelkunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm10,00 €
101–250 mm12,00 €
251–450 mm13,00 €
över 451 mm15,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro

Priset på bankfack för Stamkunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm15,00 €
101–250 mm17,00 €
251–450 mm20,00 €
över 451 mm23,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro

Priset på bankfack för Check-in kunder
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm20,00 €
101–250 mm24,00 €
251–450 mm26,00 €
över 451 mm30,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro

Normalpris på bankfack
Med månadsavgift
Storlek, höjd mmPris, inkl. moms 24 %
under 101 mm20,00 €
101–250 mm24,00 €
251–450 mm26,00 €
över 451 mm30,00 €

Bankfackavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e. Om debiteringsdagen inträffar under veckoslut eller helgdag flyttas debiteringen automatiskt framåt till nästa bankdag. 

Andra kostnader för bankfack
Pris, inkl. moms 24 %
Byte av lås, utöver faktiska kostnader50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokollPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Sigillförvar och slutet förvar
Pris, inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument
4 euro/mån
Utbyte av sigill20 euro

Avgift för slutet förvar på det värde kunden uppgett;

per debiteringsgång minst

2 % av värdet på förvar;

minst 17 euro/mån

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro
Alternativ tjänst

Du kan höra dig för om lediga bankfack på kontoret.