Förmedlingsavgiftssaldo

Nordeas prislista för börshandel baserar sig på betalda förmedlingsavgifter och tillhörande rabatter. Förmedlingsavgiftssaldot samlas under ett kvartal och priserna för nästa kvartal bestäms utifrån detta. Man kan komma till samma slutresultat genom att göra många affärer till mindre belopp eller färre affärer till större belopp. Genom att öka förmedlingsavgiftssaldot kommer man till en billigare prissättningsnivå som belönar aktivitet. 

Kvartalen följer kalenderåret och är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december. Priserna på förmedlings- och förvaringsavgifter fastställs enligt samma logik.