Tokmanni Group Oyj:s börsintroduktion 18.4-26.4.2016

Tokmanni Group Oyj (“Tokamnni” eller “Bolaget”) kommer att noteras på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista.Börsintroduktionen innefattar av både försäljning av aktier samt en aktieemission. I samband med börsintroduktionen erbjuds allmänheten, Bolagets personal och institutioner att köpa och teckna aktier i Tokmanni. 

Tokmanni är det största lågprisvaruhuset i Finland mätt i antal affärer samt i omsättning. År 2015 uppgick Tokmannis försäljning till 755 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt cirka 3 200. Tokmanni är Finlands enda landsomfattande lågprisvarhus och den 31.12.2015 hade Tokmanni 156 affärer över hela landet. 

Tokmanni genomförde under 2013-2015 ett grundligt sammanförande av varumärket igenom vilket alla Tokmannis affärer samlades under Tokmanni-varumärket. Sammanförandet avslutades i oktober 2015. Enligt TNS Gallups undersökning, som beställts av Tokmanni och genomfördes under hösten 2015, besöker cirka 42 procent av finska vuxna en Tokmanni affär minst en gång i månaden.

Emission till allmänheten 

Placerare med hemvist i Finland och som gör teckningen i Finland kan delta i emissionen till allmänheten.

Teckningsperioden för emissionen till allmänheten börjar preliminärt 18.4.2016 kl. 10.00 och upphör 26.4.2016 kl. 16.00, via e-teckning från 18.4.2016 kl. 10.00 till 25.4.2016 kl. 16.00. Teckningsperioden kan dock vid behov avbrytas tidigast 25.4.2016. 

Preliminärt erbjuds aktier att tecknas till teckningspriset på minst 6,25 euro och högst 7,60 euro per aktie (“Preliminärt prisintervall”).

Det slutliga teckningspriset fastställs preliminärt 28.4.2016.

Handeln med Tokmanni Group Oyj:s aktier på Nasdaq Helsinki Oy:s pre-list börjar uppskattningsvis 29.4.2016 och på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista uppskattningsvis 3.5.2016. 

Viktiga datum
 • 18.4.2016 kl. 10.00         Teckningsperioden för emissionen till allmänheten börjar 
 • 25.4.2016 *                     Teckningsperioden i emissionen till allmänheten upphör tidigast 
 • 25.4.2016 kl. 16.00         E-teckning för emissionen till allmänheten upphör 
 • 26.4.2016 kl. 16.00         Emissionen till allmänheten upphör
 • 28.4.2016 *                     Det preliminära teckningspriset och resultatet publiceras
 • 29.4.2016 *                     Det slutliga teckningspriset och resultatet publiceras
 • 29.4.2016 *                     De nya aktierna registreras på värdeandelskontona
 • 29.4.2016 *                     Handeln börjar på Nasdaq Helsinki Oy:s pre-list
 • 3.5.2016 *                       Handeln börjar på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista

* uppskattningsvis  

Teckningsställen i emission till allmänheten 

Nordeas placeringskunder:

 • Nordeas nätbank, privatpersoner med bankkoder, på adressen www.nordea.fi.
 • Nordea Kundtjänst per telefon för privatkunder med bankkoder mån-fre kl. 8.00-20.00 (finsk tid) på numret 0200 3000 (finsk service, lna/msa*), på numret 0200 5000 (svensk service, lna/msa*) eller mån-fre kl. 10.00-16.30 (finsk tid) på numret 0200 70 000 (engelsk service, lna/msa*)
 • Nordea Bank Finland Abp:s kontor (exklusive kontor med kassatjänster) i Finland under öppethållningstiderna samt
 • Nordea Private Banking -enheter i Finland (bara Nordea Private Bankings kunder) 

Andra än Nordeas placeringskunder:

 • Som e-teckning på internet med Aktias, Danske Banks OP-gruppens, S-gruppens och Ålandsbankens nätbankskoder
 • Nordea Bank Finland Abp:s kontor (exklusive kontor med kassatjänster) i Finland under öppethållningstiderna. Information om vilka kontor som erbjuder teckningstjänster fås per telefon hos Nordea Kundtjänst på numret 0200 3000 (finsk service, lna/msa*), på numret 0200 5000 (svensk service, lna/msa* eller mån-fre kl. 10.00-16.30 (finsk tid) på numret 0200 70 000 (engelsk service, lna/msa*)

Tilläggsinformation får du via länkarna nedan samt på Tokmanni Group Oyj:s webbsidor på adressen www.tokmanni.fi/listautumisantiÖppnas i nytt fönster 

Länkar på finska

Börsprospekt (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster (pdf)

Marknadsföringsbroschyr (pdf, 854 KB)Öppnas i nytt fönster (pdf)

Villkor för emission till allmänheten (pdf, 81 KB)Öppnas i nytt fönster (pdf)

Tokmanni Group Oyj:s pressmeddelande (pdf, 412 KB)Öppnas i nytt fönster 15.4.2016
 

*lna = lokalnätsavgift/msa = mobilsamtalsavgift