Spar- och placeringsplan

Det viktiga då man sparar är att vara uthållig, beslutsam och systematisk. Hos oss kan du göra upp en plan och ta nästa steg som sparare eller placerare.

Börja med att göra upp en plan Sätt upp dina mål Lösningar efter behov Börja med att göra upp en plan

Börja med att göra upp en plan

Tillsammans med oss kan du göra upp en plan som beaktar såväl dina befintliga besparingar som eventuella besparingar som inflyter månatligen.

Tillsammans går vi igenom

  • din livssituation
  • din ekonomi
  • dina önskemål i fråga om sparande och placering.

Du får en konkret plan som baserar sig på våra experters syn på den bästa lösningen just för dig i olika lägen.

Planen omfattar

  • ett genomsnittligt avkastningsmål
  • rekommenderade placeringsobjekt
  • en plan för uppföljning och förvaltning av placeringarna.
Sätt upp dina mål

Du kan samtidigt ha flera olika önskemål och mål i fråga om sparande och placering på både kort och lång sikt. Tillsammans med dig beaktar vi dem i sparplanen.

Förbered dig på framtiden

Det lönar sig att göra upp en ordentlig sparplan också för kortsiktiga sparmål. På kort sikt är det bra att välja sådana sparobjekt som enkelt kan omvandlas tillbaka till pengar och vars kapital är skyddat.

Bygg upp din förmögenhet

När sparkapitalet på ditt konto så småningom börjar öka märker du hur givande det är att spara.

Och när ytterligare kapital influtit på kontot lönar det sig att placera i objekt med bättre avkastning på längre sikt.

Sparande på lång sikt

Varje människa som arbetar gör klokt i att säkerställa en viss inkomstnivå för pensionstiden. Dessutom kan man tänka på om man även vill placera för sina barn och barnbarn.

Kom till oss oberoende av hurdan plan du har. Då kan vi gå igenom den tillsammans.

Lösningar efter behov

Det som gör planen värdefull är att den är långsiktig. När du har fastställt dina mål gör du klokt i att hålla dig till planen och inte ändra den efter kortsiktiga ändringar på marknaden.

BehovMålBeslut

Buffert för oväntade utgifter

  • Sparkapitalet kan tas ut på kort varsel.
  • Det är bra att välja sådana sparobjekt som enkelt kan omvandlas tillbaka till pengar och vars kapital är skyddat. 

Regelbundet sparande

  • på konto ellertilille tai 
  • i en fond med låg risk.

Kapitalgaranti 

Oberoende av fluktuationer på marknaden får du pengarna tillbaka.

Placering på konto, då ska man beakta förhållandet mellan ränta och inflation. 

Obligationer med skyddat nominellt kapital, då är det placerade nominella kapitalet är skyddat 

Bygg upp din förmögenhet 

Placering av insamlat sparkapital på längre sikt.

På längre sikt kan du sträva efter högre avkastning även om riskerna också är större. 

En väl diversifierad helhet som består av ränte- och aktieplaceringar, till exempel Fonder för Sparare. 

Förberedelser inför pensionstiden

Placering på mycket lång sikt.

Lämpliga alternativ för långsiktigt sparande är Nordea Målspar och andra långsiktiga placeringsalternativ.

P.S. För överraskande utgifter rekommenderar vi att du lägger undan en summa som motsvarar två månaders lön på ett konto, så att du lätt kommer åt pengarna då du behöver dem. Med tanke på överraskande utgifter är det dessutom alltid bra att ha kortsiktiga placeringar.