Så här kan du börja spara

Tycker du att det inte blir pengar över? Prova spara en summa som känns lagom varje månad, till exempel några tior, och öka summan när du känner för det. Lagom är bäst också vad gäller sparande och placering. Börjar du spara med en mycket stor summa kan det kännas som att det inte blir pengar över för att leva. Kom ihåg att njuta av livet och inte vara allt för ambitiös med sparandet.

Det är bra att vara tidigt ute

Vänta inte på följande löneförhöjning. Börja spara genast istället för att om några år beklaga dig över att du kunde ha börjat spara tidigare. Ju tidigare du börjar, desto mindre behöver den enskilda summan vara för att du ska nå ditt mål. Medan åren går ökar ditt kapital så småningom och samlar ränta på ränta.

Eftersom det är omöjligt att förutspå utvecklingen på placeringsmarknaden kan man inte vänta med att börja spara tills det till exempel är billigare att köpa aktier. Det viktiga är att börja i tid eftersom placeringar samlar ränta på ränta. Det placerade kapitalet fördubblas till exempel på sju år om placeringen ger tio procent avkastning.

Enklast att börja med konto

Börja spara på konto så märker du hur trevligt det är när sparkapitalet ökar. När du har vant dig vid att spara kan du planera nya sparobjekt som ger bättre avkastning. Placeringsfonder lämpar sig för dem som sparar regelbundet. Fondplacerare kan automatisera sparandet så att en viss summa överförs från kontot till fonder, till exempel månatligen.

Genom placeringar ökar ofta kunskapen och intresset för ekonomiska frågor, och därigenom intresset för att sköta ekonomin. Med tiden kan sparandet bli en hobby.

Gör upp en långsiktig plan

Beslutet att börja spara håller ofta bättre om du har ett specifikt mål med sparandet. Tänk på vad det är du vill uppnå och sätt upp mål.

Viktigt är att du

  • beslutar om placeringstiden
  • fastställer din risktolerans
  • sprider placeringarna.

Placeringstiden är viktig eftersom olika typer av placeringsobjekt lämpar sig för olika placeringstid. Din riskvilja påverkar valet av placeringsobjekt. Genom att diversifiera, det vill säga sprida placeringarna i olika objekt, kan du påverka risken för hela placeringskapitalet.

Summor från 10 000 euro lönar det sig att dela upp i olika placeringsobjekt för att sprida risken. Effektiva verktyg för diversifiering är till exempel placeringsfonder. Stora summor är bra att placera lite i taget för att sprida risken även tidsmässigt.