Ofta ställda frågor om nya prislistan

Nordea’s prislistan för placeringar har ändrat 1.4.2016. Här hittar du ofta ställda frågor om ändringen.

Varför ändras prislistan?
Visa svaret:

Nordea vill vara föregångare och betjäna sina kunder så bra som möjligt. Prislistan ändras på så sätt att avgifterna även för mindre uppdrag blir rimliga i förhållande till köpets storlek. Detta gäller även internationella uppdrag. Den nya prislistan eliminerar de hinder som enbart beror på priserna, och därmed är det möjligt för dig att ännu bättre diversifiera din portfölj. 

Kan ni precisera lite eftersom jag inte riktigt förstår ändringen i förmedlingsavgifterna?
Visa svaret:

Huvudprinciperna i prislistan är samma som förut. Minimiavgifterna och de procentuella avgifterna är progressiva och således kan alla dra nytta av de förmånligare förmedlingsavgifterna som aktiv handel medför.

En stor ändring är prislistan för de internationella marknadsplatserna. Nordeas prislista för förmedlingsavgifter harmoniseras på så sätt att alla marknadsplatser i fortsättningen har samma priser. En ny revolutionerande nyhet är pristaket.

Avgifter

Upplupna avgifter i euro

1 % av köpesumman:Fast pris:Procent av köpesumman:
< 150 

0 - 8 e,
om köpesumman är mindre än 800

8 e, om köpesumman är 800 - 4 000 
0,2 %, om köpesumman är större än 4 000
> 150

0 - 8 e,
om köpesumman är mindre än 800

8 e,
om köpesumman är 800 - 4 444,44

0,18 %,
om köpesumman är större än 4 444,44
> 500 0 - 5 e,
om köpesumman är mindre än 500
5 e,
om köpesumman är 500 - 3 333,33
0,15 %,
om köpesumman är större än 3 333,33
> 1 000 0 - 5 e,
om köpesumman är mindre än 500
5 e,
om köpesumman är 500 - 5 000
0,1 %,
om köpesumman är större än 5 000
> 2 500
0 - 3 e, 
om köpesumman är mindre än 300
3 e,
om köpesumman är 300 - 5 000
0,06%,
om köpesumman är större än 5 000
Vad är pristaket?
Visa svaret:

Den tidigare prislistan har kompletterats med ett kundlöfte, dvs. pristaket: du betalar aldrig över 1 procent i förmedlingsavgift för ditt uppdrag. Pristaket begränsar alltså alltid avgiften som du betalar till högst 1 procent. Med andra ord eliminerar pristaket minimiavgiften i fall där minimiavgiften överstiger 1 procent av köpesumman. I praktiken gäller pristaket uppdrag under 800 euro.

Exempel: du köper aktier för 200 euro. Minimiavgiften enligt prislistan är 8 euro men minimiavgiftens procentuella andel av affären i fråga är 8/200 = 4 procent. Eftersom Nordeas pristak är 1 procent betalar du avgiften enligt pristaket, dvs. 2 euro. 

Gäller Pristaket endast vissa kundgrupper, marknader eller produkter?
Visa svaret:

Pristaket gäller alla kunder och handelstjänster samt alla marknader som är öppna för handel i Nordea (drygt 20 marknadsplatser). Pristaket gäller alla börsnoterade produkter som kan handlas via Nordea.

Exempel: enligt basnivån i den tidigare prislistan var förmedlingsavgiften 16 euro för en amerikansk aktie på 100 euro – i den nya prislistan är förmedlingsavgiften 1 euro. 

Vad innebär avgiftsfriheten i prislistan angående förvaringsavgifterna?
Visa svaret:

Det räcker att du gör en enda affär under kvartalet (dvs. du ökar de upplupna avgifterna som avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal) för att förvaringsavgiften för följande kalendermånad ska vara 0 euro. I praktiken räcker det att du gör fyra (4) affärer under hela året så behöver du inte betala en förvaringsavgift.

Hur är det om jag har flera värdeandelskonton?
Visa svaret:

Du kan ha flera värdeandelskonton och för dem debiteras förvaringsavgifter enligt prislistan. Om du är berättigad till avgiftsfri förvaring, dvs. du har upplupna avgifter från föregående kvartal, behöver du inte betala förvaringsavgift för något av värdeandelskontona. Det här gäller alla värdeandelskonton, som har tillagts till ditt nätbanksavtal.

Är förvaringsavgifterna samma även om det finns utländska tillgångsslag eller många olika aktieslag och produktgrupper på mitt värdeandelskonto?
Visa svaret:

Olika tillgångsslag behandlas fullständigt jämlikt: inga extra avgifter debiteras för utländska tillgångsslag, flera aktieslag eller produktgrupper.

Vad annat får jag i Nordea?
Visa svaret:

Nordeas avgiftsfria Spararens tjänst omfattar bland annat handel på alla de drygt 20 marknadsplatserna, en provisionsstruktur som belönar aktivitet, Nordeas pristak, kursuppgifter i realtid (nivå 1 i orderdjupet i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn), Kauppalehtis huvudnyheter i realtid, Nordeas Morgon- och Veckorapport till din e-post och bästa möjliga lösenpris på alternativa marknadsplatser via Smart Order Routing.

 

Utöver dessa får du tillgång till andra tjänster såsom funktionen för att tillägga och justera anskaffningspriser. Under våren kommer du också att få tillgång till den nya tjänsten Nordea Investor. Placerarens tjänst är en mer omfattande tjänst som erbjuder dig bland annat företagsanalyser och extra köpkraft till det förmånliga månadspriset på fyra euro. Läs mer om våra handelstjänster på webbplatsen nordea.fi. 

Kostar det något att överföra ett värdeandelskonto till Nordea?
Visa svaret:

Det är avgiftsfritt att överföra ett finskt värdeandelskonto i sin helhet till Nordea.