Offentligt köpeanbud avseende aktier och teckningsoptioner i Okmetic Oyj 22.4-14.6.2016

Denna del av Nordeas webbplats riktar sig inte till eller är tillgänglig för personer som befinner sig eller är bosatta i USA. För att få tillgång till denna del av Nordeas webbplats måste du därför först bekräfta att du varken befinner dig eller är bosatt i USA. Du kan göra detta genom att klicka "Ja, jag bekräftar". I alla andra fall måste du klicka "Nej, jag bekräftar inte". 

Ja, jag bekräfter

Nej, jag bekräfter inte