Offentliga köpeanbud avseende aktier i Sponda, viktig information

Denna del av Nordeas hemsida riktar sig inte till och ska inte vara åtkomlig för personer som befinner sig i USA. För att komma åt denna del av Nordeas hemsida måste du därför först bekräfta att du inte befinner dig i USA. 

Genom att klicka på ”Ja, jag bekräftar” bekräftar du det. I annat fall måste du klicka på ”Nej, jag bekräftar inte”.