Handelspriser i nätbanken

Diversifiera dina placeringar globalt till lägre pris och dra nytta av de förmånliga förmedlingsavgifterna för också mindre börsaffärer.

Förmånliga priser Börja med placering på nätet Priser Förmånliga priser

Effektiv spridning ännu billigare

Vår handelsprislista möjliggör förmånligare börshandel i nätbanken på alla marknader. Nu kan du förmånligt diversifiera dina placeringar globalt i och med att priserna vid sidan om börsen i Finland gäller alla internationella marknadsplatser som vi erbjuder. 

Förmedlingsavgifterna för i synnerhet små börsaffärer är förmånliga. Du betalar en förmedlingsavgift på högst en procent, oberoende av med vilken summa eller på vilken marknad du handlar. Om du till exempel handlar med 100 euro betalar du bara en euro i förmedlingsavgift.

Förvaringen blir avgiftsfri om du gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. Om förmedlingsavgift inte tas ut över huvud taget under ett kvartal debiteras förvaringsavgiften som förut.

Pristak på en procent

  • Pristaket på en procent kommer att gälla alla kunder och handelstjänster.*

  • Det gäller på alla de 20 marknadsplatser som våra kunder har tillgång till.

  • Pristaket gäller alla börsnoterade produkter som kan handlas via Nordea.

*I praktiken är avgiften en procent av köpesumman vid alla affärer vars värde överstiger 800 euro. Priserna för affärer vars värde är större än 800 euro blir lägre än en procent av köpesumman.
Börja med placering på nätet

Så här börjar du använda handelstjänsten

  1. Öppna handelstjänsten genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) vardagar kl. 8–20. Om du inte har ett värdeandelskonto kan det öppnas i samband med att handelstjänsten öppnas.
  2. 2. Du kan börja handla på börsen genast efter att din handelstjänst har aktiverats. Tjänsten öppnas om några vardagar.

Om du ännu inte är kund hos Nordea, kan du enkelt och smidigt bli Nordeakund i tjänsten bli kund på nätet. Efter att din ansökan har godkänts får du Nordeas bankkoder med vilka du identifierar dig i Nordeas nätbank, mobilbank, kundtjänst per telefon och flera andra elektroniska tjänster.

Priser

Priser

Provisionsstruktur som belönar aktivitet

Serviceavgifter, e/mån
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e>1 000 e>2 500 e
Spararens tjänst00000

Placerarens tjänst

40000
Traderns tjänst
(tjänsten slutar 31.3.2017)
3535000

I Placerarens tjänst kan du köpa Kauppalehtis nyhetsinnehåll i realtid samt ett kurspaket. Separat kostar tjänsterna fem euro och tillsammans åtta euro. Om förmedlingsavgifterna överstiger 150 euro, är tilläggsegenskaperna avgiftsfria.

Nyhetspaketet i realtid slopas i utbudet 14.3.2017. Kurspaketet i realtid finns fortfarande tillgängligt. Det kostar fem euro per månad. När förmedlingsavgifterna överstiger 150 euro per kvartal är kurspaketet avgiftsfritt.

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e> 1 000 e> 2 500 e
Alla marknader0,20 %
minimi 8 e

0,18 %
minimi 8 e 

0,15 %
minimi 5 e
0,10 %
minimi 5 e
0,06 %
minimi 3 e
PristaketPristaket på en procent gäller alla avgifter för börsuppdrag som gör att avgiftspriserna är förmånliga särskilt vid mindre affärer. I praktiken är förmedlingsavgiften på en procent 0,01–8,00 euro vid affärer under 800 euro för en kund på den lägsta avgiftsnivån. Till exempel vid en affär på 100 euro är förmedlingsavgiften en euro.
Läs mer

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)

Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)
Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund 
00
Premium Banking-kund  och Nyckelkund
01,95
Företagskund och övriga kunder02,95

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom

  • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
  • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier
  • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.