Bruksanvisningar för e-teckning

E-teckning är en webbplats som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan Nordea) tillhandahåller. Den är avsedd för teckningar av personer som inte är kunder i Nordea. E-teckning kan för närvarande användas av kunder i Andelsbanken, Danske Bank, Aktia, S-Banken och Ålandsbanken. Placerare som inte har bankkoder hos dessa kontoförvaltare eller Nordea kan göra en teckning på Nordeas kontor (dock inte på kontor som tillhandhåller endast kassatjänster). Nordeas kunder ska göra teckningar med bankkoderna i Nordeas nätbank. Placerarna har i regel tillgång till e-teckningen 24 timmar i dygnet sju dagar i veckan under den tid som anges i villkoren för bolagshändelsen och e-teckning.

Teckningsförbindelse kan lämnas via e-teckning endast av en myndig fysisk person med rättshandlingsförmåga. Bland annat omyndiga personer, bolag och personer som anlitar ombud har inte tillgång till tjänsten. E-teckning erbjuds endast personer vars hemort och beskattningsland är Finland och som är finska medborgare. Tjänsten ska användas enbart på finsk mark. Placeraren ska ha penningkonto i ett finskt penninginstitut och värdeandelskonto hos en finsk kontoförvaltare.

För att ge ett giltigt teckningsuppdrag ska placeraren först ta del av de allmänna villkoren för e-teckning, villkoren för bolagshändelsen i fråga samt övrigt material på webbplatsen och godkänna dem som bindande.

Placeraren ansvarar för att de uppgifter som hen lämnat är riktiga. Nordea är inte skyldig att genomföra teckningsuppdrag om placeraren på teckningsblanketten gett Nordea felaktiga eller bristfälliga uppgifter. En enskild placerare kan via e-teckning göra teckningar till högst 15 000,00 euro per bolagshändelse. De delar av teckningen som i samma bolagshändelse överstiger denna gräns ska göras och betalas separat på Nordeas kontor.

Placeraren lämnar en teckningsförbindelse genom att identifiera sig med (sin egen banks) bankkoder, fylla i och godkänna teckningsblanketten. Placeraren anses ha gett teckningsuppdraget då hen godkänt teckningsförbindelsen och betalat teckningsavgiften. Då huvudarrangören av bolagshändelsen godkänner teckningsblanketten och teckningsavgiften (tillsammans teckningsuppdraget) är det fråga om en teckning. 

Att göra e-teckning 

Följ anvisningarna nedan för att teckna via e-teckning.

  1. Efter att du övergått till e-teckning, ta del av de allmänna villkoren för e-teckning, vanliga frågor och villkoren för bolagshändelsen via respektive länkar. Klicka på Gör e-teckning för att kunna identifiera dig med dina bankkoder.
  2. Identifiera dig med dina bankkoder. När du har identifierat dig kommer du automatiskt till teckningsblanketten. 
  3. Fyll i uppgifterna som begärts på teckningsblanketten. Närmare anvisningar om penningkontots och värdeandelskontots nummer får du via frågetecknet på sidan. Klicka på Nästa för att gå till sidan där du bekräftar uppgifterna i teckningsförbindelsen.
  4. Kontrollera att uppgifterna du gett i teckningsförbindelsen är korrekta. Uppgifterna kan inte ändras efter att de godkänts. Du kan återgå till och redigera teckningsblanketten genom att klicka på Gå tillbaka för att göra ändringar. Om uppgifterna på blanketten är korrekta och du vill lämna teckningsförbindelsen, klicka på Godkänn. Bekräfta de begärda uppgifterna genom att kryssa för de punkter som begärts nertill på teckningsblanketten. 
  5. Betala teckningen omedelbart med de uppgifter som framgår av punkten Betalningsanvisningar från det personliga penningkonto som du angett på teckningsblanketten. Du kan betala teckningen i din banks nätbank. Använd referensnumret när du betalar. Referensnumret finns i betalningsanvisningarna. På denna sida ser du utöver betalningsanvisningarna även bekräftelsen över teckningsförbindelsen. Det är en bekräftelse över att teckningsförbindelsen skickats till Nordea. Spara bekräftelsen över teckningsförbindelsen i elektronisk form eller som en utskrift.

Vid oklara fall bör du kontakta Nordea Kundtjänst. Nordea 24/7 betjänar på finska per telefon dygnet runt alla dagar på numret 0200 3000 (lna/msa*), Nordea Kundtjänst betjänar på svenska på numret 0200 5000 (lna/msa*) mån-fre kl. 8.00-20.00 (finsk tid) och på numret 0200 70 000 på engelska (lna/msa*) mån–fre kl. 10.00-16.30 (finsk tid).

*Lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift, när du ringer från utlandet avgift för utrikessamtal.