Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Aktier Aktier som placeringsobjekt Handel Priser Aktier

Den som handlar med aktier bör vara intresserad av att följa med bolagens utveckling och läget på marknaden, eftersom det är typiskt att aktiekurserna fluktuerar kraftigt. Du får tidsenlig information smidigt i våra handelstjänster i nätbanken.

  • I nätbanken följer du lätt upp dina handelsuppdrag och ser hur din egendom och läget på marknaden utvecklas. Du hittar all information på samma ställe.
  • I nätbanken kan du handla med drygt 2 500 aktieslag på över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika.
Aktier som placeringsobjekt

För långsiktig placering

Avkastningen på aktieplaceringar beror på företagets framgång på lång sikt. Under en längre period avkastar aktieplaceringar sannolikt bättre än ränteplaceringar.

Jämfört med andra tillgångsslag är det typiskt att avkastningen varierar kraftigt. Den som placerar i aktier borde följa med bolagens utveckling och läget på marknaden.

Man kan göra direkta aktieplaceringar genom att köpa aktier i ett enskilt bolag på börsen och indirekta aktieplaceringar genom att placera i aktie- och blandfonder eller indexlån.

Ett annat alternativ är att teckna aktier i en aktieemission eller aktieförsäljning där bolagets ägare säljer en del av sina innehav till nya placerare.

Mindre risk med diversifiering

Långvariga aktieinnehav med bred diversifiering har avkastat bäst trots att börskurserna ibland stiger och sjunker kraftigt.

Riskerna med aktieplaceringarna hänför sig till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden och bolagets framgång. Utländska aktieplaceringar är också behäftade med valutakursrisk. Aktieplaceraren får avkastning i form av dividender och värdeuppgång i aktien.

Diversifiering ger mindre risker. Företagsrisken kan man minska genom att placera i flera bolag och marknadsrisken genom att placera en del av kapitalet i t.ex. ränteprodukter. Fonder är ett smidigt sätt att diversifiera placeringsportföljen. Tidsmässig diversifiering, det vill säga att man köper och säljer aktier i flera poster under en lägre period, är också bra att komma ihåg.

Handel

Följ upp dina uppdrag och hur ditt kapital utvecklas

I våra handelstjänster kan du välja en helhet efter dina behov. I båda tjänster kan du ge uppdrag för finländska och globala aktier och ETF, finländska warranter och certifikat, Nordeafonder, Nordeas masslån och placeringsobligationer, placeringsförsäkringar och -avtal.

I handelstjänsterna har du tillgång till uppdaterade och historiska uppgifter om ditt kapital samt avkastningskalkyler.

Spararens tjänst 

Spararens tjänst passar för dig som följer upp värdeutvecklingen av dina innehav och ger uppdrag nu och då. I Spararens tjänst ser du kurserna i realtid på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Placerarens tjänst 

Placerarens tjänst lämpar sig för mer aktiva aktiehandlare som kontinuerligt följer upp marknaden och uppskattar nyheter och rapporter. Mot en tilläggsavgift kan du köpa Kauppalehtis nyheter och kursuppgifter i realtid från marknaderna i USA.

Jämför och välj den helhet som passar dig bäst

Jämförelse av tjänsterna (priserna includerar moms)
TjänstSpararens
tjänst
Placerarens
tjänst
Pris, euro/mån.04
Handel på över 20 aktiemarknaderxx
Provisionsstruktur som belönar aktivitetxx
Kurser i realtid, första nivån

Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn
Oslo
Kauppalehtis huvudnyheter i realtidxx
Nordeas Morgon- och Veckorapporter per e-postxx
Nordeas bolagsanalyserx
Kurser i realtid, fem nivåer: Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn
Kurser i realtid, första nivån: USA
+ 5 euro / mån.
Ökad köpkraft euro *020 000
Nordea Investorxx
Paketpris med tilläggstjänster, euro/mån.09

* Tack vare extra köpkraft kan man ge uppdrag även om det inte skulle finnas tillräckliga medel på kontot då uppdraget ges. 

För att kontot inte ska övertrasseras bör man se till att täckningen på kontot är tillräcklig då det debiteras. Avgiften för europeisk börshandel debiteras två bankdagar (t+2) och avgiften för nordamerikansk börhandel tre bankdagar (t+3) efter att affären har gjorts. Det är bra att ha som tumregel att pengarna ska finnas på kontot kvällen innan det debiteras.

Den extra köpkraften är 20 000 euro i Placerarens tjänst. Extra köpkraft ingår inte i Spararens tjänst. Den extra köpkraften kan användas i börshandeln, men inte när man handlar med certifikat, warranter eller turbowarranter.

Marknadsplatser för handel

I nätbanken kan du i Spararens och Placerarens tjänst handla med aktier som noteras i börsens valuta på följande marknadsplatser.

I båda handelstjänster syns kursuppgifter i realtid för börserna i  Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. I Placerarens tjänst syns kursuppgifter i realtid även för Oslo och, mot tilläggsavgift, för USA.

Marknadsplatser för handel
BörsValutaHandelstid 
(finsk tid)
Finland
Aktier, warranter,
certifikat, ETF,
optionsbevis,
teckningsrätter
NASDAQ OMX HelsinkiÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30

Finland
Aktier

First North FinlandÖppnas i nytt fönsterEUR10.15-18.20
Belgien
Aktier
Euronext BrusselsÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Spanien
Aktier 
Bolsa de MadridÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Holland
Aktier, ETF
Euronext AmsterdamÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Storbritannien
Aktier, ETF,
Stämpelskatt*;
Gränspris i penny (GBP)
Lontoo LSEÖppnas i nytt fönsterGBP10.00-18.30
Italien
Aktier
Borsa Italiana (Milano)Öppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Canada
Aktier
Toronto (TMX)Öppnas i nytt fönsterCAD16.30-23.00
Norge
Aktier, ETF
OslobörsÖppnas i nytt fönsterNOK10.00-17.30

Portugal
Aktier

Euronext LisbonÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Frankrike
Aktier, ETF
Euronext ParisÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Sverige
Aktier på L-, M- och S-listan, ETF
NASDAQ OMX StockholmÖppnas i nytt fönsterSEK10.00-18.30

Aktier

First North StockholmÖppnas i nytt fönsterSEK10.15-18.20

Aktier

AktieTorgetÖppnas i nytt fönsterSEK10.00-18.30
Tyskland
Aktier, ETF
Clearing T+2
XetraÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-18.30
Schweiz
Aktier, ETF
Zürich (SIX)Öppnas i nytt fönsterCHF10.00-18.30
Danmark
Aktier på L-, M- och S-listan
NASDAQ OMX CopenhagenÖppnas i nytt fönsterDKK10.00-18.00
Estland
Aktier
NASDAQ OMXBalticÖppnas i nytt fönsterEUR10.00-16.00
USA
Aktier, ETF 
NyseÖppnas i nytt fönsterUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
NasdaqÖppnas i nytt fönsterUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
AmexÖppnas i nytt fönsterUSD

16.30-23.00

*På börsen i London (London Stock Exchange) debiteras stämpelskatt på 0,5 % på alla köp.

Som kund i Placerarens tjänst får du tillgång till Nordeas rekommendationer och översikter som underlättar marknadsuppföljningen och placeringsbesluten.

Morgonrapport (på finska)

I morgonrapporten kan du läsa om aktiemarknadens rörelser, bolagsspecifika händelser och dagens viktigaste marknadsnyheter. Rapporten omfattar också Nordeas modellportföljer för finska och nordiska aktier och rekommendationslista för globala aktier. Morgonrapporten publiceras från tisdag till fredag innan börserna öppnar.

Veckorapport (om aktiemarknaden, på finska)

På måndagar publiceras Morgonrapporten om aktiemarknaden som en stor Veckorapport. I rapporten behandlas det ekonomiska läget och marknadssituationen i ett bredare perspektiv. Också viktiga händelser under den kommande veckan och aktuella teman tas upp.

Inhemsk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

De bolag som valts in i modellportföljen anses vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna, och de har valts på så sätt att portföljen bildar en diversifierad finländsk aktieportfölj. Även bolagsrapporter publiceras över bolagen i portföljen. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Nordisk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

Modellportföljen för nordiska aktier är en väldiversifierad aktieportfölj som består av cirka 20 nordiska bolag. Bolagen i modellportföljen är bolag som vi anser vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Rekommendationslistan Global (på finska och svenska)

Bolagen på listan har valts på de marknader som är föremål för handel i Nordea. Till listan har det ur olika sektorer valts de mest lockande bolag utanför Nordea.

Veckans aktie (på finska)

I publikationen fokuserar man närmare på ett visst aktuellt bolag och vilka faktorer som påverkar aktiekursen. Publikationen utkommer mitt på veckan, i regel på onsdagar. Publikationen kan läsas i nätbanken i Spararens och Traderns tjänst, och kunderna som använder dessa tjänster kan också prenumerera på den direkt till sin e-post. Veckans aktie är inte en köp- eller säljrekommendation i sig utan ger en närmare överblick över ett bolag som lämpar sig för marknadsläget.

Bolagsrapporter (på engelska)

Under Bolagsrapporter finns analyser av cirka 300 viktiga nordiska bolag som Nordea Markets tagit fram som stöd för dina placeringsbeslut. Där hittar du också rekommendationer och riktkurser.

Priser

Ofta ställda frågor om prislistan

Provisionsstruktur som belönar aktivitet

Serviceavgifter, e/mån
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e>1 000 e>2 500 e
Spararens tjänst00000

Placerarens tjänst

40000

I Placerarens tjänst finns ett kurspaket i realtid tillgängligt för privatkunder. Paketet kostar fem euro per månad. När förmedlingsavgifterna överstiger 150 euro per kvartal är kurspaketet avgiftsfritt.

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage< 150 e> 150 e> 500 e> 1 000 e> 2 500 e
Alla marknader0,20 %
minimi 8 e

0,18 %
minimi 8 e 

0,15 %
minimi 5 e
0,10 %
minimi 5 e
0,06 %
minimi 3 e
PristaketPristaket på en procent gäller alla avgifter för börsuppdrag som gör att avgiftspriserna är förmånliga särskilt vid mindre affärer. I praktiken är förmedlingsavgiften på en procent 0,01–8,00 euro vid affärer under 800 euro för en kund på den lägsta avgiftsnivån. Till exempel vid en affär på 100 euro är förmedlingsavgiften en euro.
Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)
Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund 
00
Premium Banking-kund  och Nyckelkund
01,95
Företagskund och övriga kunder02,95

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom

  • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
  • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier
  • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs. 

Övriga priser för handel och förvaringstjänster 

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.