Placering

Woman on street holding mobile phone 

Mikä yhdistää Wall Streetin sinun työmatkaasi?

Nordea Investor

Tutustu
Aktuellt Alla placeringsobjekt Aktuellt

Handla på nätet

Uppdrag och stöd för placeringsbeslut

Du kan välja den handelstjänst som passar dig bäst – vi har allt från tjänster för nya placerare till tjänster med omfattande analysverktyg för aktiva placerare.

Nordea Investor

För dig som följer upp och sköter dina besparingar och placeringar på nätet

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst. Tjänsten känner igen vilken apparat du använder och anpassar innehållet automatiskt till datorer, pekplattor och mobiltelefoner.

Sparlivförsäkring

En flexibel lösning för arvsplanering

Lämpar sig för skatteeffektiv överföring av kapital till nära anhöriga. Du kan välja mellan flera olika placeringsalternativ och byta dem enkelt och avgiftsfritt i nätbanken. Beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Alla placeringsobjekt

Handla på nätet

Uppdrag och stöd för placeringsbeslut

Du kan välja den handelstjänst som passar dig bäst – vi har allt från tjänster för nya placerare till tjänster med omfattande analysverktyg för aktiva placerare.

Nordea Investor

För dig som följer upp och sköter dina besparingar och placeringar på nätet

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst. Tjänsten känner igen vilken apparat du använder och anpassar innehållet automatiskt till datorer, pekplattor och mobiltelefoner.

Sparlivförsäkring

En flexibel lösning för arvsplanering

Lämpar sig för skatteeffektiv överföring av kapital till nära anhöriga. Du kan välja mellan flera olika placeringsalternativ och byta dem enkelt och avgiftsfritt i nätbanken. Beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Aktier

Lämpar sig bra för placering på lång sikt

Historiskt har aktierna gett den bästa avkastningen. Men bra avkastning förknippas också med högre risk.

Certifikat

Med certifikat kan placerare dra nytta av både upp- och nedgång på marknaden

Förutom att söka tilläggsavkastning kan placeraren också gardera eller diversifiera sin placeringsportfölj.

Warranter (på finska)

Warranterna ger en möjlighet till högre relativ avkastning än på aktieplaceringar

Warranterna kan också användas för gardering mot att värdet på aktieplaceringarna sjunker. Placeraren ska vara insatt om hen placerar i warranter. De lämpar sig för erfarna placerare.

Gräsrotsfinansiering

Möjlighet att delta i finansiering av onoterade företags projekt

I tjänsten Nordea Crowdfunding kan du bekanta dig med företag som söker finansiering och meddela om ditt intresse att delta i något finansieringsprojekt. Dylika placeringar klassificeras som placeringsobjekt med hög risk.

Stöd för beslut

Feet in sand  

Diversifiering minskar risken

Genom att fördela placeringarna i ränte- och aktieinstrument kan du minska risken med placeringarna.

Sail boat stem  

Analyser och översikter

På webben hittar du våra ekonomers prognoser och information om såväl placeringsmarknaden som enskilda placeringsobjekt.