Nordea Future

Förverkliga dina drömmar – 30 €/mån.!

Stickning i gungstolen eller vandringsfärd på Kilimanjaro? Eller varför inte båda! Oberoende av om du drömmer om lugna eller aktiva pensionsår lönar det sig att i god tid förbereda dig för tiden efter arbetslivet. Börja spara redan i dag – och förverkliga dina framtidsdrömmar.

Varför Future? Placeringsobjekt Framtidens pension Priser Villkor och produktbeskrivning Varför Future?

Lätt och enkelt 

Nordea Future är ett enkelt sätt att börja pensionsspara. Det enda som du ska bestämma är hur mycket du vill spara och när du vill börja ta ut dina besparingar.

Vi placerar dina besparingar och förvaltar dem för din räkning – du kan koncentrera dig på det som är viktigt för dig och lämna skötseln av dina besparingar till våra experter. Du kan börja spara redan med 30 euro per månad.

Flexibelt och belönande

Under årens lopp kan det hända allt möjligt. Då anpassar sig Nordea Future till din livssituation. Du kan till exempel ändra sparbeloppet, ta en paus i sparandet vid behov eller ändra tidpunkten för när du börjar ta ut besparingar.

Dessutom belönas långsiktigt sparande! Dina besparingar samlar bonus redan från början. Då du har tålamod att förvara dina besparingar för kommande pensionsåren, betalar vi bonus på dem. Ju längre du sparar, desto mer bonus får du.

Nordea Future passar dig när   

  • du vill se till att du under dina pensionsår har de ekonomiska resurserna som behövs för ett aktivt och trevligt liv, 
  • du vill spara på ett lätt och enkelt sätt,
  • du anser det värdefullt att experterna tar hand om dina besparingar och fattar placeringsbesluten för din räkning,
  • du är beredd på att spara långsiktigt.
Placeringsobjekt

Future Tillväxt och Future Måttlig – Balans för dina besparingar

I Nordea Future placeras besparingarna i två placeringskorgar – Future Tillväxt och Future Måttlig. Future Tillväxt är en avkastningsinriktad placeringskorg medan Future Måttlig är ute efter måttlig avkastning. Balansen mellan placeringskorgarna bestäms individuellt för varje sparare utifrån placeringstidens uppskattade längd. 

Till en början placeras dina besparingar mer avkastningsinriktat i syfte att öka dina pensionsbesparingar. 20 år före den planerade tidpunkten för uttaget av besparingarna börjar vi så småningom flytta besparingar till placeringsobjekt med måttligare avkastning. Då blir även placeringarnas risknivå lägre. 

Via länken Placeringskorgarnas värdenÖppnas i nytt fönster hittar du de dagliga värden på Future Tillväxt och Future Måttlig. Ta också del av placeringskorgarnas stadgar (pdf, 108 KB)Öppnas i nytt fönster.

Framtidens pension

Vad är beloppet av din framtida pension?

Lugna pensionsår tillsammans med familjen eller en aktiv tid för nya hobbyer? Att gå i pension är ofta förknippat med förväntningar och även långvariga drömmar. Då har du tid men har du de ekonomiska resurser som behövs för att förverkliga dina drömmar? 

Visste du att nivån på din framtida pension kommer i genomsnitt att motsvara 40–50 procent av din nuvarande lön? Om ditt liv innebär längre perioder med lägre inkomster på grund av till exempel studier, familjeledigheter eller arbetslöshet kan pensionen bli ännu mindre. Du kan kolla storleken på din framtida pension på nätet på www.tyoelake.fi/sv.

Du kan själv påverka din inkomstnivå under pensionsåren genom att börja spara. Ju tidigare du börjar, desto mindre sparbelopp räcker för att nå ditt mål.

Priser
Priser 3.4.2017
DebiteringarPris
BelastningsavgiftFör tillfället uppbärs ingen belastningsavgift för premierna.
Förvaltningsprovision

0,50 % av besparingarna per år

Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsprovisionen till högst 1 %.

Förvaltningsprovisioner för placeringskorgar

Vid värdeberäkningen av placeringskorgar beaktas kostnaderna enligt deras gällande stadgar. Korgens förvaltningsprovision har avdragits från korgens värde. Placeringskorgarnas förvaltningsprovisioner per år i dagsläget:

  • Future Tillväxt 1,3 %
  • Future Måttlig 0,5 %
Pantsättningsbekräftelse
50,00 €
Extra kontoutdrag10,00 €
Byte av ägare100,00 €

Ändring av uttagsplan

Uttagsplanen kan ändras avgiftsfritt på kontoret. Tills vidare går det inte att ändra uttagsplanen i nätbanken.
UttagsavgiftEn uttagsavgift på 1 % tas ut för uttagsbeloppet om det har gått mindre än 5 år efter att avtalet ingicks. Uttagsavgift tas inte ut om det har gått minst 5 år efter att avtalet ingicks.
Minimibelopp

Minsta sparbelopp är 30,00 €/mån.

Minsta uttagsbelopp enligt uttagsplanen är 50,00 €/mån.


Försäkringsbolaget har rätt att ändra alla provisioner och avgifter i euro i proportion till ändringen av konsumentprisindexet.
Villkor och produktbeskrivning

Nordea Future - Villkoren (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster och produktbeskrivningen   (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Future är ett kapitaliseringsavtal som beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab säljer Nordea Future via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

De placeringsobligatoner som eventuellt har anslutits till Nordea Future emitteras av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, och de Nordeafonder som eventuellt har anslutits till avtalet förvaltas av Nordea Funds Ab.

Placeringar ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar men de förknippas också med risk för att kapitalet kan gå förlorat. Nordea Future omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna öka eller minska, och den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Skatteuppgifterna enligt läget 3.4.2017. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.