Utdelad avkastning för Nordea-fonder för år 2014 16.02.2015

Utdelad avkastning för år 2014 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 13.2.2015.

Avkastningen för Nordea-fonder för år 2014 har lösgjorts 13.2.2015. Utdelningen utbetalats fr.o.m. 16.2.2015, dock senast under februari-månad 2015.

Utdelningen utbetalas på alla avkastningsandelar som är införda i andelsägarregistret, dvs. har tecknats, före klockan 17.00 på 12.2.2015. Ifråga om de så kallade fördröjda fonderna Nordea Euro Företagslån Plus, Nordea Fjärran Östern, Nordea Företagslån Plus, Nordea Japan, Nordea Tillväxtregion Ränta och Nordea Tillväxtregion Aktie ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 11.2.2015 före klockan 17.00.

I Nordea-fonderna strävar man efter att årligen utdela en så jämn avkastning som möjligt och att samtidigt ta hänsyn till den avkastning som under kalenderåret har ackumulerats i fonden, den allmänna marknadsutvecklingen och övriga faktorer som eventuellt kan påverka storleken på den utbetalda avkastningen. I fråga om år 2014 har man speciellt uppmärksammat avkastningen från fondens placeringsobjekt, till exempel räntor och dividender, och marknadsutvecklingen.

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

I den bifogade tabellen visas de andelsserier vilka har avkastningsandelar. De börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF är inte inkluderade i utdelningstabellen, eftersom de har endast tillväxtandelar.

Utdelad avkastning för 2014 (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster