Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2015 12.02.2016

Utdelad avkastning för år 2015 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 11.2.2016.

 

Avkastningen för Nordeafonder för år 2015 har lösgjorts 11.2.2016. Fonden Nordea Japan utgör ett undantag. Avkastningen i Nordea Japan lösgjörs 12.2.2016.

 

Utdelningen betalas ut fr.o.m. 12.2.2016, dock senast under februari-månad 2016.

 

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar som är införda i andelsägarregistret, dvs. har tecknats, före klockan 16.30 på 10.2.2016. Ifråga om de så kallade fördröjda fonderna Nordea Euro Företagslån Plus, Nordea Fjärran Östern, Nordea Företagslån Plus, Nordea Japan, Nordea Tillväxtregion Ränta och Nordea Tillväxtregion Aktie ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 9.2.2016 före klockan 16.30.

 

I Nordeafonderna strävar man efter att årligen utdela en så jämn avkastning som möjligt och att samtidigt ta hänsyn till den avkastning som under kalenderåret har ackumulerats i fonden, den allmänna marknadsutvecklingen och övriga faktorer som eventuellt kan påverka storleken på den utbetalda avkastningen. I fråga om år 2015 har man speciellt uppmärksammat avkastningen från fondens placeringsobjekt, till exempel räntor och dividender, och marknadsutvecklingen.

 

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

 

I den bifogade tabellen visas de andelsserier vilka har avkastningsandelar. De börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF är inte inkluderade i utdelningstabellen, eftersom de har endast tillväxtandelar.

Utdelad avkastning 2015 (pdf, 48 KB)Öppnas i nytt fönster

 

För ytterligare information: Nordea Funds Ab, www.nordea.fi/fond

 

verkställande direktör Henrika Vikman, moc.aedron@namkiv.akirneh, 050 410 7647.

Jukka-Pekka Muilu, moc.aedron@ulium.akkep-akkuj, 050 327 6460.