Sammansättningen i Nordea Fund Ab:s styrelse och revisorer 16.04.2015

Den ordinarie andelsägarstämman av de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland hölls den 14.4.2015. Vid stämman valde andelsägarna sina representanter till Nordea Funds Ab:s styrelse samt revisorn. Sammansättningen av Nordea Funds Ab:s styrelse förblir oförändrad. Stämman valde en ny revisor och en revisorsuppleant.

De beslut som fattades vid andelsägarstämman gäller även för de två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna som förvaltas av fondbolaget.

Andelsägarstämman omvalde till fondbolagets styrelse följande ledamöter

  • Torolf Aadnesen, norsk medborgare, finansdirektör, Den Norske Veritas;
  • Lars Eskesen, dansk medborgare, styrelseproffs;
  • Antti Kasi, finsk medborgare, styrelseproffs;
  • Cecilia Marlow, svensk medborgare, styrelseproffs.

Bolagsstämman som hölls den 13.2.2015 omvalde följande ledamöter

  • Nils Bolmstrand, svensk medborgare, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management (styrelseordförande);
  • Mads Kaagaard, dansk medborgare, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;
  • Jukka Perttula, finsk medborgare, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland;
  • Ellen Pløger, dansk medborgare, Head of Nordea Retail Simplification Programme;
  • Snorre Storset, norsk medborgare, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Andelsägarstämman valde en ny revisor

Den av fondandelsägarna valda revisorn är CGR Martin Grandell, och suppleanten CGR Taru Mäenpää.

Bolagsstämman som hölls den 13.2.2015 valde revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers (huvudansvarige revisor Juha Wahlroos, CGR) och suppleant Jukka Paunonen, CGR, till revisorer för bolaget och för de Finlandregistrerade fonderna.

Revisorerna är finska medborgare.