Nordeafondernas halvårsrapport 2017 31.8.2017

Nordeafondernas halvårsrapport 2017 i enlighet med lagen om placeringsfonder och övriga gällande föreskrifter har getts ut. 

Halvårsrapporten för de Finlandregistrerade Nordeafonderna innehåller bland annat

  • verkställande direktörens översikt
  • andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas placeringar
  • övrig information som krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

Nordeafondernas halvårsrapport 2017  (pdf, 4 MB)Öppnas i nytt fönster

Halvårsrapporten finns senare tillgänglig på adressen www.nordea.fi/fondÖppnas i nytt fönster (Fonder Nytt). Halvårsrapporten fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.