Nordeafondernas halvårsrapport 2016 31.08.2016

Nordeafondernas halvårsrapport 2016 på finska i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut. De två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna är inkluderade i rapporten. Halvårsrapporten publiceras på svenska inom den närmaste framtiden.

Halvårsrapporten för de Finlandregistrerade Nordeafonderna innehåller bland annat 

  • andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas placeringar

Nordeafondernas halvårsrapport 2016 (pdf, 3 MB)Öppnas i nytt fönster.

Halvårsrapporten finns senare tillgänglig på adressen www.nordea.fiÖppnas i nytt fönster. Halvårsrapporten fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.