Nordeafondernas halvårsrapport 2015 31.08.2015

Nordea-placeringsfondernas halvårsrapport 2015 i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut. De två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna är inkluderade i rapporten. 

Halvårsrapporten för de Finlandregistrerade Nordea-fonderna innehåller bland annat

  • andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas placeringar

Nordeafondernas halvårsrapport 2015 (pdf, 3 MB)Öppnas i nytt fönster

Halvårsrapporten finns senare tillgänglig på adressen www.nordea.fiÖppnas i nytt fönster. Halvårsrapporten fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.