Nordeafondernas årsredovisning 2015 31.03.2016

Nordeafondernas årsredovisning 2015 i enlighet med lagen om placeringsfonder och övriga gällande föreskrifter har getts ut. De två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna är inkluderade i rapporten. 

Årsredovisningen för de Finlandregistrerade Nordeafonderna innehåller bland annat    

  • verkställande direktörens översikt
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • styrelsens förslag till utdelning av avkastning
  • fondandelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas resultat- och balansräkningar
  • fondernas placeringar
  • revisionsberättelse.

Nordeafondernas årsredovisning 2015 (pdf, 5 MB)Öppnas i nytt fönster

Årsredovisningen fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.

Årsredovisningen finns tillgänglig på adressen www.nordea.fi/fondÖppnas i nytt fönster