Nordeafondernas årsredovisning 2014 31.03.2015

Nordeaplaceringsfondernas årsredovisning 2014 på svenska i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut. De två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna är inkluderade i rapporten. 

Årsredovisningen för de Finlandregistrerade Nordeafonderna innehåller bland annat  

  • verkställande direktörens översikt
  • styrelsens verksamhetsberättelse 
  • styrelsens förslag till utdelning av avkastning
  • andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas resultat- och balansräkningar
  • fondernas placeringar
  • revisionsberättelse.

Nordeaplaceringsfondernas årsredovisning 2014 (pdf, 5 MB)Öppnas i nytt fönster

Årsredovisningen fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.

Årsredovisningen finns tillgänglig på adressen www.nordea.fi/fond.