Nordea Funds Ab: Fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF avvecklas 05.10.2016

Nordea Funds Ab:s styrelse beslöt 5.10.2016 att avveckla fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF.Fonderna är inte längre föremål för offentlig handel på börserna i Helsingfors och Stockholm, och de slopas ur börslistorna.

Då fonderna inledde sin verksamhet hörde de till de två första aktivt förvaltade ETF-fonderna i Finland. Tillgångarna och andelsägarna i fonderna blev dock relativt ringa. Eftersom fonderna är så pass små är det svårt att förvalta dem effektivt och hållbart med tanke på fondernas verksamhet.

Efter att fondernas tillgångar har omvandlats till kontanter och skulder har betalats, utdelas de återstående medlen på andelsägarnas bankkonton i förhållande till andelsägarens fondinnehav senast 24.10.2016.

Som fondernas marknadsgaranter (market makers) har fungerat Nordea Bank Finland Abp/ Markets, Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Danmark A/S. Marknadsgarantin upphör i samband med avvecklingen.

För allmänt skattskyldiga i Finland medför avvecklingen av fonderna överlåtelsevinst eller -förlust.

Nordea Funds Ab uppgör en skriftlig slutredovisning över avvecklingen som sänds till andelsägarna i oktober 2016. 

För ytterligare information: Nordea Funds Ab, www.nordea.fi/fondÖppnas i nytt fönster


verkställande direktör Henrika Vikman, 
moc.aedron@namkiv.akirneh, 050 410 7647.