Nordea Småföretag Europa-fonden

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland och Sverige – avvikande bryttidpunkter
Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid eller före klockan 15.30 svensk tid. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare.

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt                                
Överföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid
T-10, 15.30 svensk tid
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2018. Dessa datum gäller både för Finland och Sverige.

Sista uppdragsdag                  
Transaktionsdag (T)        

08.11.2017    
22.11.2017                                     
28.11.2017 
13.12.2017  
11.12.201727.12.2017
22.12.2017   
10.01.2018 
10.01.2018 24.01.2018 
31.01.2018 14.02.2018 
14.02.2018 28.02.2018 
28.02.2018         
14.03.2018 
14.03.2018  
28.03.2018  
26.03.2018  
11.04.2018  
11.04.2018  
25.04.2018  
24.04.2018  
09.05.2018  
08.05.2018  
23.05.2018  
30.05.2018  
13.06.2018  
12.06.2018  
27.06.2018  
27.06.2018  
11.07.2018  
11.07.2018  
25.07.2018  
25.07.2018  
08.08.2018  
08.08.2018  
22.08.2018  
29.08.2018  
12.09.2018  
12.09.2018  
26.09.2018 
26.09.201810.10.2018
10.10.201824.10.2018
31.10.201814.11.2018
14.11.201828.11.2018
27.11.201812.12.2018
10.12.201827.12.2018