Nordea Småföretag Europa-fonden

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland och Sverige – avvikande bryttidpunkter
Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid eller före klockan 15.30 svensk tid. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare.

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt                                
Överföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid
T-10, 15.30 svensk tid
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2016. Dessa datum gäller både för Finland och Sverige.

Sista uppdragsdag                  
Transaktionsdag (T)        

9.12.2015 
23.12.2015                                      
28.12.2015 
13.1.2016 
13.1.201627.1.2016
27.1.2016 
10.2.2016
10.2.201624.2.20016
24.2.20169.3.2016
9.3.201623.3.2015
30.3.201613.4.2016
13.4.201627.4.2016
26.4.201611.5.2016
11.5.201625.5.2016
25.5.20168.6.2016
8.6.201622.6.2016
29.6.201613.7.2016
13.7.201627.7.2016
27.7.201610.8.2016
10.8.201624.8.2016
31.8.201614.9.2016
14.9.201628.9.2016
28.9.201612.10.2016
12.10.201626.10.2016
26.10.20169.11.2016
9.11.201623.11.2016
30.11.201614.12.2016
13.12.201628.12.2016