Nordea Småföretag Europa-fonden

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland och Sverige – avvikande bryttidpunkter
Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid eller före klockan 15.30 svensk tid. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare.

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt                                
Överföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid
T-10, 15.30 svensk tid
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2017. Dessa datum gäller både för Finland och Sverige.

Sista uppdragsdag                  
Transaktionsdag (T)        

08.02.2017    
22.02.2017                                     
22.02.2017 
08.03.2017  
08.03.201722.03.2017
29.03.2017   
12.04.2017 
10.04.2017 26.04.2017 
25.04.2017 10.05.2017 
10.05.2017 24.05.2017 
31.05.2017        
14.06.2017 
13.06.2017 
28.06.2017 
28.06.2017 
12.07.2017 
12.07.2017 
26.07.2017 
26.07.2017 
09.08.2017 
09.08.2017 
23.08.2017 
30.08.2017 
13.09.2017 
13.09.2017 
27.09.2017 
27.09.2017 
11.10.2017 
11.10.2017 
25.10.2017 
25.10.2017 
08.11.2017 
08.11.2017 
22.11.2017 
28.11.2017 
13.12.2017 
11.12.2017 
27.12.2017