Nordea Funds Ab har fått en ny ställföreträdare för verkställande direktören 22.01.2015

Nordea Funds Ab:s styrelse har utnämnt en ny ställföreträdare för fondbolagets verkställande direktör, Eric Christian Pedersen, fr.o.m 20.1.2015. 

Eric Christian Pedersen fungerar även som chef för den danska filialen av Nordea Funds Ab i Köpenhamn. Namnet på den danska filialen är Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland. Pedersen är dansk medborgare.

Nordea Funds Ab

Styrelse