Nordea Funds Ab – nyheter och företagsmeddelanden 2015