Nordea Funds Ab är det nya namnet för Nordea Fondbolag Finland Ab 12.12.2013

Bolagsordningen för Nordea Fondbolag Finland Ab och bolagets firma har ändrats.
Det nya namnet är Nordea Funds Ab på svenska, Nordea Funds Oy på finska och Nordea Funds Ltd på engelska. Ändringen trädde i kraft den 12.12.2013. Fondbolagets verksamhet förblir oförändrad.
Eftersom bolagsordningen för fondbolaget och bolagets firma har ändrats, har även det officiella fondprospektet, de två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna inkluderade, uppdaterats på motsvarande sätt. Prospektet är daterat den 19.12.2013.
Officiellt fondprospekt 19.12.2013 (pdf, 235 KB)Öppnas i nytt fönster