Nordeafondernas årsredovisning 2013 31.03.2014

Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2013 i enlighet med lagen om placeringsfonder har publicerats.

Årsredovisningen inkluderar bland annat

  • verkställande direktörens översikt
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • styrelses förslag till utdelning av avkastning
  • avkastning med ansvar – översikt 2013
  • uppgifter om andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna

  • fondernas resultat- och balansräkningar
  • fondernas placeringar 
  • revisionsberättelse. 

Nordeaplaceringsfondernas årsredovisning 2013 (pdf, 10 MB)Öppnas i nytt fönster

Årsredovisningen fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck