Nordea 1, SICAV – kallelse till ordinarie bolagstämma

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV (bolaget) kallas härmed till årsstämma som hålls på bolagets huvudkontor den 15 mars 2017 kl. 11:00 CET.

Kallese (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster