Stadgarna för fonder Nordea Indien och Nordea Kina ska ändras 23.8.2016

Placeringsfond Nordea Indien

Paragraf 2 i fondens stadgar har ändrats på så sätt att mottagarfonden placerar minst 3/4 av sina nettomedel (tidigare 2/3) i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som registrerats i Indien eller som huvudsakligen bedriver sin affärsverksamhet där. I samma paragraf har det därtill slopats omnämnandet om mottagarfondens möjlighet att placera i andra överlåtbara värdepapper samt möjligheten att placera högst 10 procent av mottagarfondens nettotillgångar i andelar i övriga fondföretag (UCITS/UCI) inklusive börsnoterade fonder (ETF).


Placeringsfond Nordea Kina

Paragraf 2 i fondens stadgar har ändrats på så sätt att mottagarfonden placerar minst 3/4 av sina nettomedel (tidigare 2/3) i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som registrerats i Kina, Hongkong eller Taiwan (Storkina) eller som huvudsakligen bedriver sin affärsverksamhet där. I samma paragraf har det därtill slopats omnämnandet om mottagarfondens möjlighet att placera i andra överlåtbara värdepapper samt möjligheten att placera högst 10 procent av mottagarfondens nettotillgångar i andelar i övriga fondföretag (UCITS/UCI), inklusive börsnoterade fonder (ETF), som placerar i Storkina-regionen och till exempel i kinesiska A-aktier.


Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna den 27 juni 2016 och de träder i kraft den 23 augusti 2016. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna från och med den 23 augusti 2016:

Nordea Indien (pdf, 91 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Kina (pdf, 90 KB)Öppnas i nytt fönster