Andra kapitalförvaltares fonder

Andra kapitalförvaltares fonder kompletterar Nordeas fondutbud och passar dig om du vill att din portfölj består av flera kapitalförvaltares produkter. Vi erbjuder de kunder som vill få rådgivning våra globala samarbetspartners lösningar. Dessutom kan du köpa hundratals ETF:er och fonder i Nordea Investor.

Andra kapitalförvaltares fonder Andra kapitalförvaltares fonder

Med hjälp av andra kapitalförvaltares fonder kan du ytterligare diversifiera din placeringsportfölj. Till våra samarbetspartner har vi valt åtta globalt fondbolag. Bland annat Wellington, BlackRock, T. Rowe Price och JP Morgan hör till våra partner. Vi erbjuder Private Banking- och Premium Banking-kunderna samarbetspartnernas fonder som en del av våra placeringsrekommendationer.

  • Vi samarbetar med internationella kapitalförvaltarna
  • Ur de externa leverantörernas fondutbud hittar du flera fonder som lämpar sig för alternativa placeringar
  • Du kan teckna fonder i anslutning til rådgivningen eller i Nordea Investor
  • Ta del av fonderna i Fonder Nytt eller genom att logga in på Nordea Investor.

ETF:er är börsnoterade fonder där avkastningen grundar sig på utvecklingen av ett utvalt index och som handlas på börsen på samma sätt som aktier.

I Nordea Investor kan du handla med flera aktörers ETF:er. För tillfället erbjuder vi utvalda ETF:er av BlackRock utan förmedlingsavgift. I Nordea Investor hittar du en lista över dem.

ETF:er kan lämpa sig för din placeringsportfölj om du uppskattar

  • effektiv diversifiering
  • snabb börshandel
  • en relativt låg förvaltningsavgift
  • tillgång till placeringsmarknader som är svåra att komma åt, såsom råvaru- och tillväxtmarknader.

iShares® och BlackRock® är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. och dess dotterbolag (“BlackRock”) och används under licens. BlackRock ger inga garantier vad gäller lämpligheten i att investera i någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordea Bank AB (publ). BlackRock har ingen skyldighet eller ansvar i samband med drift, marknadsföring, handel eller försäljning av någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordea Bank AB (publ).

Placeraren betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Dessutom kan handel medföra kostnader.

Närmare information om kostnaderna finns på varje tjänsteleverantörs webbplats.