Meddelande till andelsägarna i fonden Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Styrelsen för Nordea 1, SICAV har beslutat att stänga fonden Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged på obestämd tid fr.o.m. den 21.3.2016. Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare. Befintliga andelsägare kan emellertid fortfarande teckna andelar i fonden.

Läs meddelandet (pdf, 319 KB)Öppnas i nytt fönster