Fonden Nordea Nordenfond fusioneras med Nordea Nordiska Länder 23.9.

Vi förnyar vårt fondutbud i syfte att förenkla och förbättra det. Som ett led i detta arbete fusionerar vi fonder lokalt och från ett land till ett annat. När portföljförvaltningen av liknande fonder är samlad till en enda fond kan vi erbjuda våra andelsägare effektivare portföljförvaltning och skalfördelar.

Placeringsfonden Nordea Nordenfond fusioneras med Placeringsfonden Nordea Nordiska Länder 23.9.2016. Fusionen sker automatiskt och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Den överlåtande fonden Nordea Nordenfond har registrerats och marknadsförts i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har gett tillstånd till fusionen 8.7.2016.

Påverkan om fusionen till andelsägarna i fonden Nordea Nordiska Länder

  • Fondkapitalet och antalet andelsägare i den fond som du är innehavare i ökar
  • Fusionen påverkar inte värdet på ditt nuvarande fondinnehav, det ursprungliga anskaffningspriset på fondandelarna eller längden på innehavstiden.
  • Fusionen medför inte heller kostnader eller skattepåföljder för allmänt skattskyldiga personer i Finland.
  • Fusionen medför inga ändringar i Nordea Nordiska Ländernas placeringsportfölj, investeringsinriktning eller risknivå.

Mindre förvaltningsprovision i och med fusionen

Den årliga förvaltningsprovisionen för fonden Nordea Nordiska Länder har varit 1,60 procent. I samband med fusionen sänks förvaltningsprovisionen till 1,40 procent.

Annat att uppmärksammas i anslutning till fusionen

Såsom alltid i samband med en fusion har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. I så fall ska du lämna uppdraget senast 22.9.2016 före kl. 16.30. Du kan lämna uppdraget med bankkoderna i Nordea Kundtjänst, nätbanken eller Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster. Observera att den överlåtelsevinst eller -förlust som realiseras vid inlösen eller byte påverkar din beskattning.

Vänligen observera att på grund av fusionen stängs Nordea Nordiska Länder för handel torsdag 22.9 kl. 16.30 och öppnas igen måndag 26.9.2016.

Stadgarna för fonden Nordea Nordiska Länder fr.o.m. 23.9.2016. (pdf, 91 KB)Öppnas i nytt fönster