Meddelande till andelsägarna i fonden Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Styrelsen för Nordea 1, SICAV har beslutat att fonden Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged inte alls tar emot nya placeringar från och med 27.4.2016. 

Detta innebär att de befintliga andelsägarna i fonden och eventuella nya placerare inte kan teckna andelar i fonden. Beslutet gäller tills vidare.

Läs meddelandet (pdf, 317 KB)Öppnas i nytt fönster