Till andelsägarna i fonden Nordea 1 - Stabila Aktier

Fonden Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund kommer att fusioneras med fonden Nordea 1 – Stabila Aktier den 5.4.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna i fonden Nordea 1 - Stabila Aktier och medför inga ändringar i andelsägarnas rättigheter eller antalet andelar. Fusionen medför inga kostnader för andelsägarna.

 

Fusionen påverkar inte avgiftsstrukturen i fonden Nordea 1 - Stabila Aktier och leder inte till ändringar i fondens bolagsordning, basfakta för investerare eller prospekt.

I samband med fusionen har andelsägarna en möjlighet att inlösa eller byta sina fondandelar utan kostnader. Om du vill inlösa eller byta Nordea 1 - Stabila Aktier-fondens andelar, ge uppdrag därom senast 29.3.2016 innan kl. 16.30 finsk tid.

Servicerådgivarna i Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du vill ha information om andra placeringsalternativ. Du kan också boka tid för en diskussion via Nordea Kundtjänst, tfn 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 327 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - Stabila Aktier (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster

Fondens officiella namn i dess registreringsland Luxemburg är Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged.