Inbjudan till Nordeafondernas fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma för de av Nordea Funds Ab förvaltade Finlandregistrerade fonderna hålls onsdagen den 27 april 2016 kl. 14.00 i Helsingfors i Börshuset, adress: Fabiansgatan 14, Helsingfors. Fondandelsägarna är välkomna fr.o.m. kl. 13.15, anmäla sig bör man dock senast kl. 13.45.

Fondandelsägare skall anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 15 april 2016 kl. 16.00. Anmälan kan göras via blanketten nedan, per telefon på numret 075 326 4070 vardagar mellan kl. 10.00 och kl. 14.00 eller på Nordea Bank Finland Abp:s kontor. I samband med anmälan om deltagande bör fondandelsägaren meddela sitt namn och sina kontaktuppgifter. Rätt att delta i stämman och röstetal på stämman bestäms enligt innehav per 15 april 2016.

Anmälan till ordinarie fondandelsägarstämma

 
 
 
 
 
 

Denna anmälän gäller alla fondandelar som jag äger. Försäkringstagare av fondanknytna Nordeas försäkringar är inte direkta fondandelsägare och sålunda inte berättigade att delta i stämman.

 
 

Om fondandelsägaren önskar företrädas av ombud på stämman skall fullmakten (pdf, 9 KB) vara till fondbolaget tillhanda före anmälningstidens utgång under adress Nordea Funds Ab / Andelsägarstämma 2016, Centralgatan 3 A, 00020 NORDEA.