Inbjudan till Nordeafondernas fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma för de av Nordea Funds Ab förvaltade Finlandregistrerade fonderna hålls tisdagen den 11 april 2017 kl. 14.00 i Helsingfors i Börshuset, adress: Fabiansgatan 14, Helsingfors. Fondandelsägarna är välkomna fr.o.m. kl. 13.00, anmäla sig bör man dock senast kl. 13.45.

Fondandelsägare skall anmäla sitt deltagande senast fredagen den 31 mars 2017 kl. 16.00. Anmälan kan göras via länken nedan, per telefon på numret 075 326 4070 vardagar mellan kl. 10.00 och kl. 14.00 eller via Nordea Bank AB (publ),  filialen i Finlands kontor under deras öppettider. I samband med anmälan om deltagande bör fondandelsägaren meddela sitt namn och sina kontaktuppgifter. Rätt att delta i stämman och röstetal på stämman bestäms enligt innehav per 31 mars 2017.

Deltagarna på mötet bes vänligen vara beredda att styrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Anmälan till ordinarie fondandelsägarstämma

 
 
 
 
 
 

Denna anmälän gäller alla fondandelar som jag äger. Försäkringstagare av fondanknytna Nordeas försäkringar är inte direkta fondandelsägare och sålunda inte berättigade att delta i stämman.

 
 

Om fondandelsägaren önskar företrädas av ombud på stämman skall fullmakten (pdf, 59 KB)Öppnas i nytt fönster vara till fondbolaget tillhanda före anmälningstidens utgång under adress Nordea Funds Ab / Andelsägarstämma 2017, Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA.