Fonden Nordea 1 – Nordisk Kreditfond fusioneras med fonden Nordea 1 – European Cross Credit

Fonden Nordea 1 – Nordisk Kreditfond* fusioneras med fonden Nordea 1 – European Cross Credit 13.9.2016. Båda fonderna är registrerade i Luxemburg, och tillsynsmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Placeringsverksamheten vid den överlåtande fonden Nordisk Kreditfond nådde inte de mål som hade ställts för den. För att andelsägarna i den ska ha en möjlighet till bättre avkastning fusioneras den med fonden European Cross Credit.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Den sker automatiskt och påverkar inte värdet av nuvarande fondandelar. Fusionen medför inte hellre kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Påverkan om fusionen till andelsärna i fonden Nordea 1 – Nordisk Kreditfond: 

  • I fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i en proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav.
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fondens risknivå och förvaltningsprovision ändras inte. (nivå 3 enligt den syntetiska risk- och avkastningsindikator SRRI som anges i dokumentet basfakta). 
  • Andelarna i andelsserien BPQ-EUR i fonden Nordisk Kreditfond byts mot andelar i andelsserien BP-EUR i fonden European Cross Credit vars förvaltningsprovision per år är 1,00 procent. Förvaltningsprovisionen för den överlåtande andelsserien har varit 0,75 procent per år.
  • Andelarna i andelsserien BI-EUR i fonden Nordisk Kreditfond byts mot andelar i andelsserien BI-EUR i fonden European Cross Credit vars förvaltningsprovision per år är 0,50 procent. Förvaltningsprovisionen för den överlåtande andelsserien har varit 0,40 procent per år.
  • Om du har haft ett avtal om regelbundet sparande i fonden Nordisk Kreditfond kommer avtalsteckningarna att göras i fonden European Cross Credit.

Påverkan om fusionen till andelsärna i fonden Nordea 1 – European Cross Credit: 

  • Antalet andelsägare och fondkapitalet ökar i den fond du är innehavare i. 
  • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, fondbesparingarna eller innehavstiden.
  • Fondens stadgar, placeringsinriktning, förvaltningsprovision eller risknivå ändras inte.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar ska du ge uppdrag om detta senast 5.9.2016 före kl. 16.30 finsk tid. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Ytterligare information

Närmare uppgifter om fusionen finns i det Luxemburgbaserade fondbolagets officiella meddelande till andelsägarna och dokumentet basfakta för fonden European Cross Credit.

* Fondens officiella namn i registreringslandet Luxemburg är Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged.

Meddelandet till andelsägarna – utarbetat av fondbolaget som är verksamt i Luxemburg (pdf, 551 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - European Cross Credit, BP-EUR (pdf, 126 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokumentet basfakta för investerare för fonden Nordea 1 - European Cross Credit, BI-EUR (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster