Förvaltningsprovisionerna för fonderna Nordea Ränta och Nordea Kort Ränta sjunker 24.03.2015

Nordea Funds Ab sänker förvaltningsprovisionerna för penningmarknadsfonderna Nordea Kort Ränta och Nordea Ränta 24.3.2015. De lägre provisionerna gäller tills vidare.

Penningmarknadsräntorna i eurozonen har redan länge varit exceptionellt låga. Till följd av detta har avkastningen på penningmarknadsfonderna sjunkit till en mycket låg nivå.

Det primära målet för placeringsverksamheten i fonderna Nordea Kort Ränta och Nordea Ränta är att bevara värdet på kapitalet. Genom att sänka förvaltningsprovisionerna strävar vi efter att nå detta mål.

Förvaltningsprovisionerna justeras eventuellt på nytt då läget på räntemarknaden i eurozonen normaliseras.

Fonden

Förvaltningsprovision
t.o.m. 23.3.2015

Förvaltningsprovision
fr.o.m. 24.3.2015

Nordea Kort Ränta
Andelsserie A

 0,25 %

0,10 %

Andelsserie B

0,20 %

0,10 %

Andelsserie I

0,15 %

0,10 %

Andelsserie S

0,10 %

0,10 %

Nordea Ränta
Andelsserie A

0,30 %

0,15 %

Andelsserie B

0,25 %

  0,125 %

Andelsserie I

0,20 %

0,10 %

Andelsserie S

0,10 %

0,10 %