Förändringar i Nordeafondernas fondprospekt 19.02.2014

Det officiella fondrospektet för de börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF uppdaterats per den 19.2.2014. 

Ändringar i stadgarna för de börsnoterade fonderna Nordea UCITS ETF träder i kraft den 19.2.2014. Det officiella fondrospektet har uppdaterats på motsvarande sätt.

Officiellt fondprospekt 19.02.2014 (pdf, 657 KB)Öppnas i nytt fönster