Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse och fondprospekt 12.02.2016

Bolagsstämman beslöt om förändringar i sammansättningen av Nordea Funds Ab:s styrelse och valde revisorerna. I detta sammanhang har det officiella fondprospektet också uppdaterats.

Fondprospektet för Nordea-fonderna, de två börsnoterade Nordea UCITS ETF-fonderna* inkluderade, har uppdaterats med avseende på sammansättningen i fondbolagets styrelse, revisorer samt vissa nyckeltal för år 2015 som rapporterats för fonderna, såsom Årliga avgifter

*Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF

Nordea Funds Ab:s ordinarie bolagsstämma valde 11.2.2016 följande ledamöter till styrelsen:


Omvalda styrelseledamöter

  • Jussi Mekkonen, finsk medborgare, vice verkställande direktör, affärschef, Nordea Bank Finland Abp;
  • Jukka Perttula, finsk medborgare, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland;
  • Ellen Pløger, dansk medborgare, Head of Nordea Business Risk Implementation & Support.

 

Nya styrelseledamöter

  • Christian Hyldahl, dansk medborgare, Head of Nordea Asset Management;
  • Olav Osland Vik-Mo, norsk medborgare, Head of Business Development, Nordea Wealth Management.

 

Styrelseledamot vars mandattid går ut

  • Nils Bolmstrand, svensk medborgare, Head of Nordea Life & Pensions.

 

Revisorerna blev omvalda

Bolagsstämman valde revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers (huvudansvarige revisor Juha Wahlroos, CGR) och suppleant CGR Jukka Paunonen till revisorer för bolaget och för de Finlandregistrerade fonderna. Revisorerna är finska medborgare.

 

De av andelsägarna valda styrelseledamöterna och revisorerna kommer att väljas på den ordinarie andelsägarstämman våren 2016.

Officiellt fondprospekt 12.02.2016 (pdf, 816 KB)Öppnas i nytt fönster


Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahastoÖppnas i nytt fönster