Förändringar i Nordea Funds Ab:s ledning 22.10.2015

Nordea Funds Ab:s styrelse har valt Henrika Vikman som ny verkställande direktör för fondbolaget på sitt möte som hölls 22.10.2015. Henrika Vikman tar över som verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2015. Hon fungerar för närvarande som chef för Nordeas fondjuridiska enhet.

Nordea Funds Ab:s verkställande direktör ansvarar för verksamheten inom affärsområdet fondförvaltningi de nordiska ländernainom Nordeakoncernen.

Sammanlagt 220 Nordeafonder som registrerats i Sverige, Finland, Danmark och Norge förvaltas av Nordea Funds Ab genom en filialstruktur. I stället för fyra bolag har verksamheten centraliserats i ett nordiskt fondbolag, som med hjälp av fonderna har blivit en av de största placerarna i Norden enligt den förvaltade förmögenheten. Nordea Funds Ab förvaltade cirka 97 miljarder euro i juni 2015.

 

Nordea Funds Ab:s långvariga verkställande direktör Jari Kivihuhta lämnar fondbolaget för positionen som verkställande direktör för Nordea Finans Finland fr.o.m. 1.11.2015.

Nordea Funds Ab

För ytterligare information: styrelsens ordförande Jukka Perttula +358 9 165 48150