Förändringar i Nordea Funds Ab:s ledning 18.09.2015

Verkställande direktör Jari Kivihuhta har beslutat att lämna Nordea Funds Ab för en position som verkställande direktör för Nordea Finans Finland. Jari Kivihuhta kommer att börja i den nya positionen 1.11.2015.

Styrelsen vill tacka Jari Kivihuhta för hans starka insats till bolagets tillväxt de senaste åren samt för upprättandet av det nordiska fondbolaget. Rekryteringsprocessen för en ny verkställande direktör har inletts.

Nordea Funds AB

Styrelse