Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse och revisorer 16.02.2015

Bolagsstämman beslöt om förändringar i sammansättningen av Nordea Funds Ab:s styrelse och valet av ett nytt revisionssamfund.

Nordea Funds Ab:s ordinarie bolagsstämma valde 13.2.2015 följande ledamöter till styrelsen:

Omvalda styrelseledamöter 

  • Nils Bolmstrand, svensk medborgare, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management; 
  • Mads Kaagaard, dansk medborgare, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings; 
  • Jukka Perttula, finsk medborgare, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland; 
  • Ellen Pløger, dansk medborgare, Head of Nordea Retail Simplification Programme; 
  • Snorre Storset, norsk medborgare, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Styrelseledamöter vars mandattid går ut

  • Allan Polack, Head of Nordea Asset Management.

Ett nytt revisionssamfund valdes till revisor
  
Bolagsstämman valde revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers (huvudansvarige revisor Juha Wahlroos, CGR) och suppleant CGR Jukka Paunonen till revisorer för bolaget och för de Finlandregistrerade fonderna. Revisorerna är finska medborgare.

De av andelsägarna valda styrelseledamöterna och revisorerna kommer att väljas på den ordinarie andelsägarstämman den 14.4.2015.