Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse och fondprospekt 24.11.2015

Mads Kaagaard lämnar Nordea Funds Ab:s styrelse.  Kaagaard begärde avsked från fondbolagets styrelse den 24.11.2015.

Mads Kaagaards mandattid som styrelseledamot har gått ut och han kommer att ta över nya arbetsuppgifter utanför Nordeakoncernen. Nordea Funds Ab:s bolagsstämma kommer att hållas senare, och man skall inte utse en ny ledamot till fondbolagets styrelse för närvarande. Sammansättningen i styrelsen förblir annars oförändrad. En motsvarande förändring har även gjorts i det officiella fondprospektet för Nordeafonderna. 

Nordea Funds Ab:s styrelse 

  • Jukka Perttula, finsk medborgare, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland (styrelseordförande);
  • Torolf Aadnesen*, norsk medborgare, finansdirektör, Den Norske Veritas; 
  • Nils Bolmstrand, svensk medborgare, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management; 
  • Lars Eskesen*, dansk medborgare, styrelseproffs;
  • Antti Kasi*, finsk medborgare, styrelseproffs (vice ordförande för styrelsen); 
  • Cecilia Marlow*, svensk medborgare, styrelseproffs;
  • Jussi Mekkonen, finsk medborgare, vice verkställande direktör, affärschef, Nordea Bank Finland Abp; 
  • Ellen Pløger, dansk medborgare, Head of Nordea Business Risk Implementation & Support

*av fondandelsägarna vald styrelseledamot 

Officiellt fondprospekt 24.11.2015 (pdf, 792 KB)Öppnas i nytt fönster

För ytterligare information: Nordea Funds Ab, www.nordea.fi/fondÖppnas i nytt fönster