Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse och fondprospekt 08.09.2015

Nordea Funds Ab:s styrelse har 7.9.2015 valt Jukka Perttula till ny styrelseordförande i fondbolaget. Sammansättningen i styrelsen förblir annars oförändrad. En motsvarande förändring har även gjorts i det officiella fondprospektet för Nordea-fonderna.

Nordea Funds Ab:s styrelses möte som hölls den 7.9.2015 valde Jukka Perttula till ordförande för fondbolagets styrelse. Perttula har ingått i fondbolagets styrelse sedan 2006. Sammansättningen i styrelsen förblir annars oförändrad. I detta sammanhang har det officiella fondprospektet också uppdaterats.

Nordea Funds Ab:s styrelse

  • Jukka Perttula, finsk medborgare, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland (styrelseordförande) 
  • Torolf Aadnesen*, norsk medborgare, finansdirektör, Den Norske Veritas; 
  • Nils Bolmstrand, svensk medborgare, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management; 
  • Lars Eskesen*, dansk medborgare, styrelseproffs; 
  • Mads Kaagaard, dansk medborgare, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings; 
  • Antti Kasi*, finsk medborgare, styrelseproffs (viceordförande för styrelsen); 
  • Cecilia Marlow*, svensk medborgare, styrelseproffs; 
  • Jussi Mekkonen, finsk medborgare, vice verkställande direktör, affärschef, Nordea Bank Finland Abp; 
  • Ellen Pløger, dansk medborgare, Head of Nordea Business Risk Implementation & Support.

 *av fondandelsägarna vald styrelseledamot

Offciellt fondprospekt 08.09.2015 (pdf, 792 KB)Öppnas i nytt fönster