Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse 25.04.2014

Sammansättningen av Nordea Funds Ab:s styrelse har förändrats. Den ordinarie andelsägarstämman av de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland hölls den 23.4.2014. Vid stämman valde andelsägarna sina representanter till Nordea Funds Ab:s styrelse samt revisorn.

Andelsägarstämman valde till fondbolagets styrelse följande ledamöter  

  • Torof Aadnesen, finansdirektör, Den Norske Veritas; 
  • Lars Eskesen, styrelseproffs; 
  • Antti Kasi, styrelseproffs; 
  • Cecilia Marlow, styrelseproffs.

Bolagsstämman som hölls den 6.2.2014 valde följande nya ledamöter 

  • Nils Bolmstrand, Head of Products and Operations, Nordea Asset Management; 
  • Mads Kaagaard, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings; 
  • Ellen Pløger, Head of Nordea Concepts & Operating Model.

De av bolagsstämman omvalda ledamöterna 

  • Jukka Perttula, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland; 
  • Allan Polack, Head of Nordea Asset Management; 
  • Snorre Storset, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Revisorerna blev omvalda

Bolagsstämman valde revisionssamfundet KPMG Oy Ab (huvudansvarige revisor Marcus Tötterman) och suppleant CGR Timo Nummi till revisorer för bolaget och fonderna.

Den av fondandelsägarna valda revisorn är CGR Tiia Kataja, och suppleanten CGR Nina Johansson.