Bästa ansvarsfulla investeringsprocess

Nordea tar emot utmärkelse för integrering av miljö och sociala aspekter i fondförvaltningen. Den europeiska tidskriften Capital Finance International (CFI) har tilldelat Nordea Asset Management utmärkelsen bästa ESG-investeringsprocess.

CFI är en Londonbaserad tidning som rapporterar inom områdena ekonomi, finans och näringsliv. Tidningen ges ut både i tryckt format men finns även på webben (www.cfi.co). Detta är första gången de delar ut en utmärkelse för bästa ESG-process, efter att tidigare ha fokuserat mer på ägarstyrningsfrågor. Utmärkelsen tilldelas på grundval av nomineringar, och en särskilt utsedd jury från CFI avgör vilka som vinner.

CFIs motivering till utmärkelsen:
Nordea har en god förståelse för att det gynnar investerare när förvaltare väger in faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, ESG, i investeringsprocessen. Nordea har genom åren arbetat konsekvent med att införliva alla delar av ESG i sina placeringsbeslut. Nordea har varit tydligt fokuserade och fast beslutna att exkludera placeringar som strider mot deras ESG-principer, och det är uppenbart för oss att deras produkter bara har blivit bättre tack vare denna strikta linje.

Styrelsens sammansättning, revisionspolicyn och compliance-rutinerna vittnar om en god policy och praxis för ägarstyrning hos Nordea. Deras riskhantering är föredömlig och vår vinnare gör allt i sin makt för att bedriva en verksamhet som är så lönsam som möjligt, men med bibehållen integritet. Vi är glada att utse Nordea till vinnare av CFI.co:s pris för bästa ESG-investeringsprocess i Europa.

Om ESG och Nordeas investeringsprocess

ESG är en engelsk förkortning för environmental, social and governance. Vi på Nordea anser att frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning är en viktig del av fondförvaltningen och för att kunna skapa god avkastning över tid.

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning blir allt viktigare vid bedömning av risker och möjligheter. Därför strävar vi på Nordea efter att integrera ESG-aspekter i våra investeringsanalyser. Detta kan potentiellt resultera i en bättre fondutveckling, men allra minst är det ett sätt att begränsa risken i en placeringsportfölj. En god avkastning för kunderna är fokus för Nordea, och därför behöver vi väga in ESG-aspekter i alla våra fonder.