Ändringar i prospektet för Nordea 1, SICAV-fonder 25.4.2017

Vi gör ändringar i fondprospektet för fondbolaget Nordea 1, SICAV. Ändringarna träder i kraft
den 25 april 2017 om något annat datum inte anges.

Läs mer (pdf, 108 KB)Öppnas i nytt fönster.